top of page

A RECORD OF LIFE AND TIMES
IN THE CARNA AND CILL CHIARÁIN DISTRICT OF CONNEMARA OVER A GENERATION.

"lorras Aithneach" (the Windy Penninsula) is the name given to the
areas of Carna and Cill Chiaráin located 50 miles west of the Galway City in Ireland.  The Windy Penninsula is perched beside the Atlantic in the far west of the Gaeltacht, the Irish-speaking area.

These are the Yearbooks that were published in the community over the period 1990 - 2022. The story relates to the Carna/Cill Chiaráin area but has resonance with many other Gaeltacht communities during that period, and that generation.

GLÚIN I BPOBAL TUAITHE GAELTACHTA

 

Leabhra bliantúla an cheantair sa tréim se 1990 - 2022.
Tosafodh ag foillsiú leabhra bliantúla "lorras Aithneach" i 1990.
Tathar ag leanacht ar aghaidh leis na foillseacháin sin ó shin, seachas cabhar bhliain anseo agus ansiúd .
Tugann leabhar "lorras Aithneach" léargas ar na hábhair, na buanna, na dúshláin, na laetheanta bróin agus na laetheanta áthasacha i bpobal tuaithe Gaeltachta ar imeall an Atlantaigh, 80 ciloméadar siar as cathair na Gaillimhe, ar feadh breis agus triocha blain ó 1990 go
2022.
Ar bhealaí go leor is eiseamlair é an scéal seo ar phobail Ghaeltachta ar imeall an Atlantaigh ar chóstaí thiar na hireann uilig, as Dún na nGael ó dheas go cósta Chorcaigh.

AN FHOIREANN

 

Obair theicniúil agus Eagarthóireachta – Feidhlim Ó Cualáin. Oileán IT.

Cúnamh Eagarthóireachta agus dearthóireachta: Conal Ó Murchú (Clódóirí Lurgan), Annette Seoige - Uí Mhainnín

agus Ann Marie Ní Fhlatharta (Ionad Cuimhneacháin na nImirceach, Carna).

Stiúrthóir an Tionscnaimh  - Máirtín Ó Catháin.

 

THE TEAM ON THIS PROJECT.

Technical Design - Feidhlim Ó Cualáin – Island IT.

Editorial and Design Assistance - Conal Ó Murchú (CL Print), Annette Joyce-Mannion (Carna Emigrants Centre)

and Ann Marie O’ Flaherty (Carna Emigants Centre).

Project Director – Máirtín Ó Catháin.

Iorras Aithneach

1990

Seo sampla den ábhar. Tá neart eile sa leabhar.

 • Bhí an fhostaíocht feabhsaithe go mór de bharr na feilméireachta bradán-tionscail a bunaiodh sa bpobal seo sna 1980óidí.

 • Bhí othar charr pobail a bhí eagraithe faoi stiúir an Dr Micheál Ó Cathasaigh dá chur ar bóthar.

 • Bhí feachtas láidir ar mhaithe le feabhas ar bhoithre ar bun.

 • 1818 duine a bhí sa bpobal.

 • Scríobh Máire T. Ní Chuinneagáin faoi Cholm Ó Caodháin.

 

*********************


These were some of the items in 1990. There are plenty more in this, the first Yearbook in the series.

 • Employment had increased significantly due to the salmon farming industry.


 • A community ambulance service, under the direction of Dr Michael 
Casey, was going into operation.


 • There was a strong campaign for better roads in progress.


 • The parish population was 1818.


 • Máire T. Ní Chuinneagáin wrote about Colm Ó Caodháin – Colm Keane from Glynsk.

   

Léigh Anois

1991

Bhí Nuachtlitir againn ach ní féidir linn cóip de a fháil anois. 

We published a Newsletter but we cannot find a copy now. 

If anybody has a copy we can add it in the future. 

1992

Cuid de na hábhair a bhí sa leabhar. Bhí neart eile ann freisin.
 

 • Cuireadh sconsa ar imeall reilig Mhuighrois. Bhí contúirt ann go ndéanfadh an fharraige dochar.

 • Bhuaigh an Dr. Ó Cathasaigh Gradam Náisiúnta.

 • Cíarán Ó Maoláin ag scríobh faoi Chomharchumann Sliogeisc Chonamara.

 • An chéad turas déanta ag seaimpíní na gcurrach go New Orleans.

 • Tús le clár tacaíochta do dhaoine aosta an phobail i Scoil Ghlinnsce.

________________________________________________________
Those were some of the articles. Also a lot more.

 • A wall and rock armour erected at Moyrus Cemetery to protect the graves from storms and high tides.

 • Doctor Michael Casey won a national award for his work with the community ambulance service.

 • Ciarán Moylan wrote about the fishermen's Co-op.

 • The first team of Currach winners in Connemara goes to New Orleans.

 • Support and social programme for senior citizens begins in Glynsk school.

Léigh Anois

1993

Cuid de na hábhair a bhí sa leabhar. Bhí neart eile ann freisin.
 

 • Tosaíodh ceangal na gcurrach idir Conamara agus New Orleans.

 • Buaiteoirí rása 6-bhaille na bhfear ag Féile Mhic Dara a bhuaigh an turas go Louisiana.

 • Bhí Coiste Cabhrach Charna bunaithe agus iad ag iarraidh Teach Altranais a bhunú i gCarna.

________________________________________________________
Those were some of the articles. Also a lot more.

 • The Currach connections between Connemara and New Orleans was established.

 • The winners of the 6-oar currach race at the St MacDara Festival in Carna won the trip.

 • Coiste Cabhrach Charna- the committee to help senior citizens was formed with a view to establishing a Nursing Home in Carna.

Léigh Anois

1994

Cuid de na hábhair a bhí sa leabhar. Bhí neart eile ann freisin.
 

 • Bhí lagan ar fhigiúirí fostaiochta.

 • Bhí iarrachtaí ar bun le scéim uisce nua a chur ar fáil agus feachtas ar mhaithe le coras teileafóin póca.

 • Bhí go leor fós ag obair i dtionscail na mbradán.

 • Bhí iarracht ar bun le títhe soisialta a chur ar fáil.

 • .Scriobh an tAthair Éamon Ó Conghaile faoi thuras don Nua Shealainn

___________________________________________
Those were some of the articles. Also a lot more.

 • Employment figures in the area were dropping somewhat.

 • There were campaigns afoot for an upgraded public water scheme and a better mobile telephone service.

 • There were still 80 employed in the salmon farming industry.

 • Efforts afoot to build social houses.

 • Fr Eddie Connolly wrote about a trip to New Zealand.

Léigh Anois

1995

 Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • An daonra ag fanacht mar a bhí.       

 • Eircom ag súil go mbeidh crann nua teilfeafoin póca ar fáil go luath.

 • Chlis Droichead Flannery.

 • 18% de mhuintir an phobail ós cionn 65 bliain.

 • Foireann faoi 21 Charna i gcluiche ceannais an chontae.

 • Bhásaigh Beartla Ó Caodhna in aois 101 i mBoston, as Gabhla ó dhúchas.

________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 • The population remaining static.

 • Eircom are planning for a new mobile telephone mast, the first in this area.

 • The Flannery Bridge had to be closed for strengthening work.

 • 18% of the local population are over 65 – well above the national average.

 • The Carna under 21 footballers reached the county final.

 • Bartley Keaney,a native of Gowla, died in Boston at 101.

 

Léigh Anois 

1996

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Scéim tithe tógtha ar thalamh an tSagairt.

 • Obair le tosnú ar fhorbairt an tsean ghairmscoil, Áras Shorcha Ní Ghuairim

 • Iarratas le dhul isteach ar chéad pleanála do Ionad Fiontraíochta.

 • Súil na hÓige ar Iorras Aithneach – leathanach 42.

 • Bliain mhaith eile ag Cumann Peile  - leathanach 20. Colm Ó hUaithnín ag scríobh.

________________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • Social housing scheme-built West of Carna village.

 • Work to begin on development of old vocational school as part of Galway University.

 • Planning application coming up for Enterprise Centre.

 • Youthful views about the area on page 42.

 • GAA club has another excellent year - page 20. Written by Colm Green.

Léigh Anois

1997

 Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • 25 bliain a bunaíodh Scoil Phobail Charna - leathanach 49.

 • An Slad a rinne an Gorta Mór - leathanach 43.

 • Peil na mBan - Comórtas Contae ag Carna - leathanach 29

 • An dornálaí Johnny Green - leathanach 69

 • Mo thréimse múinteoireachta i Scoil Chill Chiaráin - Seosamh Mac Con Rí  leathanach 55.

______________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • 25 years since Carna Community School was established - Page 49.

 • Details on the tragedy of Great Famine in local town lands - Page 43

 • Women's football county title for the girls from Carna - Page 29.

 • Boxer Johnny green - his story - Page 69.

 • My times teaching in Cill Chiaráin - Seosamh Mac Con Rí (Joe King) -  Page 55

Léigh Anois 

1998

 Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • Craobh na hÉireann ag peileadóirí na Gaillimhe - Micheál Ó Clochartaigh as Carna ar an bpainéal

 • Micheál Ó Corrdubh agus Mac Dara Ó Cuaig An Fharraige.

 • Na sagairt ag scríobh Éamon Ó Conghaile agus Tomás Mac Aoidh (Fr. Keyes).

 • Cóilín Joe Choilm Liam – a shaol i  Meiriceá.

 • Bliain an Díolacháin –leathanach 81.

____________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • Galway footballers win the all Ireland - Michael Clocherty from Carna on the Galway panel.

 • Michael Corrdubh and Mac Dara Ó Cuaig - the sea and fishing.

 • Priests writing  - Fr Eddie Connelly and Fr. Thomas Keys.

 • Cóilín Lydon -  a life in America.

 • Renowned local properties for sale – page 81.

 

Léigh Anois 

1999

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • Comhalta ar Bhord Údarás na Gaeltachta - Seosamh Ó Cuaig ag scríobh.

 • Deire Ré agus Tús Ré Tithe Ósta Charna.

 • Obair fhorbartha críochnaithe ar Dhroichead Flannery.

 • Pat Walsh - 50 bliain caite ag an gceannaire ceardchumainn i mBoston.

 • Tomás Ó Nídh - an Príomhoide nua i Scoil Phobail Charna.

______________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 • Member from Cill Chiaráin on Gaeltacht Authority - Seosamh Ó Cuaig writes.

 • End of an era and beginning of an era- the bars of Carna.

 • Rebuilding work completed on Flannery Bridge.

 • Pat Walsh the Union Leader from Carna has spent 50 years in America.

 • Tomás Ó Nídh is the new principal teacher in Carna secondary school.

Léigh Anois

2000

Gan foillseacháin.  Brú oibre ar an bhaill an Choiste ar bhealaí eile. 

No publication.   Committee members taken up by heavy work commitments

2001

Gan foillseacháin.  Brú oibre ar an bhaill an Choiste ar bhealaí eile. 

No publication.   Committee members taken up by heavy work commitments

2002

Gan foillseacháin.  Brú oibre ar an bhaill an Choiste ar bhealaí eile. 

No publication.   Committee members taken up by heavy work commitments

2003

Gan foillseacháin.  Brú oibre ar an bhaill an Choiste ar bhealaí eile. 

No publication.   Committee members taken up by heavy work commitments

2004

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • Teach Altranais Charna oscailte.

 • Clochar na Trócaire ceannaithe ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Leathanach 75.

 • Oíche dhubh ar chladaí Mhuigh Inse. – ceathair báite.

 • Laghdú mór ar jabanna i dtionscail na feilmeireachta bradán – leathanach 37.

 • Tús tréimhse 5 bhliana mar Chomarleoir Contae – Seosamh Ó Cuaig. – leathanach 31

 • Scéim Tithe nua i Roisín na Mainioch – leathanach 25.

_____________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 • Carna Nursing Home opened.

 • Galway University buys Convent of Mercy - page 75.

 • Four men die in trawler tragedy off Mynish coast.

 • Huge reduction in salmon farming jobs. - Page 37

 • Beginning five-year term in County Council. – Seosamh Ó Cuaig. – page 31

 • New housing estate in Roisín na Mainíoch. – page 25.

Léigh Anois

2005

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Iarraidh mhór tugtha ag Carna/Caiseal faoi Chraobh Sinsir Peile na Gaillimhe. Leathanach 36.

 • As an Oileán Iarthach go Niagara Falls – Mattie Coyne. Leathanach 53.

 • Altraí as na hOileáin Fhilipíneacha i dTeach Altranais Charna. Cabhair mhór dá dteaghlaigh sa mbaile – leathanach 51.

 • Airgead ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta don saotharlann Mara, (an Lab i Muighinis). – Níor tháinig an phlean i gcrích ariamh. -  leathanach 27.

 • Bóthar mór Chonamara – alt ag Seosamh Ó Cuaig – leathanach 13.

___________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 • Carna/Cashel go close to winning County Senior Football title. - page 36.

 • From western Isle to Niagara Falls. – Page 53.

 • Filipino nurses in Carna nursing home; Their earnings help at home far away - page 51.

 • Údarás na Gaeltacha Announces €4m for Carna “Lab”.  It never materialised page 27.

 • “A new road to connemara” – Seosamh Ó Cuaig. Page 13.

Léigh Anois

2006

Gan foillseacháin.  Brú oibre ar an bhaill an Choiste ar bhealaí eile. 

No publication. Committee members taken up by heavy work commitments

2007

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • As Caladh bhFuinnse go chathaoir an Ghobharnóra i Stát Maine- cosán Joe Brennan.  Leathanach 57

 • Arramara – 60 bhiain i gcladaí Chonamara.  Leathanach 47.

 • Polaiteoir eile as pobal Charna – leathanach 52.

 • Ag iascach agus ag siúl na gcnoc - Louis Mac an Iomaire.  Leathanach 59.

 • Polaitíocht agus an pobal.  Leathanach Daite.

_________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 • From Callowfeenish to the Governor’s job in Maine – page 57

 • Arramara seaweed company 60 years in the Connemara shores – page 47

 • Another politician from Carna in the United States. Page 52

 • Fishing and walking the mountains by Louis Ridge.  Page 59.

 • Politics and the community. Colour pages. 

Leigh Anois

2008

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Scoil Mhuighrois dúnta.

 • "Fiche bliain ag leigheas i gCarna" - Dr. Micheál Cathasaigh - leathanach 5

 • Na bac leis an Jargon - tá an ceantar seo ag dul le fána. leathanach 23 - Máirtin ó Catháin

 • Sceim Uisce déanta - leathanach 53.

 • Marú i nGabhla - scéal brónach ó aimsir an droch shaoil - Leathanach 49.

_______________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • Moyrus School closes.

 • "20 years a doctor in Carna"- Dr Michael Casey page 5.

 • Don't heed the jargon - this area is going downhill – page 23 - Máirtin ó Catháin

 • New water scheme completed - page 53.

 • Killing in Gowla, a sad story from the old days - page 49.

Léigh Anois

2009

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Bus Charna coinnithe ar bóthar – leathanach 9.

 • Slán le scoth na mbádóirí – leathanach 11.

 • Cuimhní cinn ar obair an “Bheet” i Sasana – Louis Mac an Iomaire – leathanach 63.

 • Baile Dhoire Iorras” – Meta Uí Mhaille – leathanach 59.

 • Cúinne na filíochta – leathanach 99.

________________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • Bus Charna coinnithe ar bóthar – leathanach 9.

 • Slán le scoth na mbádóirí – leathanach 11.

 • Cuimhní cinn ar obair an “Bheet” i Sasana – Louis Mac an Iomaire – leathanach 63.

 • Baile Dhoire Iorras” – Meta Uí Mhaille – leathanach 59.

 • Cúinne na filíochta – leathanach 99.

Léigh Anois

2010

 Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • Ag coinneáil Mheiriceá slán – Denis Mc Donough arb, as an Aird Thiar dá mhuintir,i  post cumhachtach i Meirceá. – Leathanach 27.

 • Ionad cuimhneacháin na nImirceach – an plean dá réiteach.

 • Sagairt Charna agus Chill Chiaráin in imeacht na mblianta. Leathanach 23

 • Púcán Mhicil Pháidín – alt faoin amhrán.  Leathanach 87

 • Ag breathnú siar as Baile Átha Cliath.  Pádraig Ó Gaora.  Leathanach 35.

__________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • Keeping America safe. Carna descendant Denis Mc Donough in the White House.  Page 27.

 • Plan for Emigrants Centre takes shape.  Page 3.

 • A list of the priests who have served in Carna. Page 23

 • Púcán Mhicil Pháidín” – the song and boat.  Page 35

 • The Carna community ambulance, 20 years in service.  Page 87.

 • Looking back to my home place.  Pádraic Ó Gaora.  Page 35

 

Léigh Anois 

2011

 Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • Sneachta an gheimhreadh seo caite - Eagarfhocal.Leathanach 3

 • Cuir sios ar an Daonairimh is deireannaigh agus an Pobal seo. Leathanach 7.

 • Ionad nua Cúram leanaí sa bpobal. - leathanach 25.

 • I guimhne ar mhuintir Sheanach Dónaill 100 bliain ó shin.Leathanach 83.

 • Triúr fear a d'imigh - fir a raibh baint mhór acu leis an bpobal. Leathanach 69

______________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • The winter snow of 2010/2011. Editorial. Page 3

 • Local data from the latest census. - page 7

 • A new children centre and creche. - Page 25

 • In memory of the people of Seannach Domhnaill. Page 83

 • Three men who passed away this year who's lives were intertwined with this Parish. Page 69

Léigh Anois 

2012

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Craobh Idirmheánach peile na Gaillimhe buaite ag Carna/Caiseal.  Ardú croí don phobal.

 • Comórtais buaite ag daoine óga an phobal san Oireachtas

 • Tuairimí ó dhaoine óga faoin bpobal agus faoin saol.

 • Pictiúr d’fhoireann chispheile na bBan.

 • Eolas faoin daonáirimh (2012)

___________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • Carna/Cashel win the County Intermediate football title.  Club returns to top ranks in County.

 • Young people in the community win competitions at the Oireachtas.

 • Ideas and opinions from young people in the community.

 • Photograph of ladies’ basketball team.Local details from the latest census (2012).

 • Local details from the latest census (2012)

Léigh Anois

2013

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • Marty Walsh ina Mheára ar Bhoston! Leathanach 5,6,7,8,9.

 • Muintir Chonamara i Leicester Square. - leathanach 11.

 • Cuimhni Cinn ar Shasana leis an Athair Pádraig Standún. Leathanach 30.

 • Cumann Peile Charna/ Caiseal anois, agus amach romhainn. Leathanach 42.

 • Socrú Cinniúnach sa Teach Bán. Leathanachaí Daite.

___________________________________________________________

 

Some items in this edition. There are many more.

 • Marty Walsh elected as Mayor of Boston. - pages5,6,7,8.9.

 • Connemara in Leicester Square. - page 11

 • Memories of working in England by Fr. Pádraig Standún. - page 30.

 • The Carna/Cashel GAA club b Seán Ó Cualáin. Looking back and looking forward page 42

 • Crisis times in White House. - Coloured Pages.

Léigh Anois

2014

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Bliain mhór – leagann Marty Walsh Méara Bhoston an bhunchloch do Ionad Cuimneacháin na nImirceach i gCarna.

 • Tuairisceoir as an mBoston Globe anseo

 • Liam Cosgrave iar-Thaoiseach ar ais ag an áit a ndeachaigh sé chun na scoile (ar feadh ráithe) theis breis agus 80 bliain.

 • Alt faoi Joseph Brennan, iar Ghobharnóir ar Stát Maine.

 _______________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • ​Huge local and national events Marty Walsh, Mayor of Boston lays the foundation stone for The Emigrants Centre.

 • Reporter from “Boston Globe” reports from Carna.

 • Liam Cosgrave, former Taoiseach, returns to where he went to school in Carna over 80 years ago.

 • Article about Joseph Brennan, former Governor of Maine.

Léigh Anois

2015

Seo sampla den ábhar. Tá neart eile sa leabhar.

 • Seán ó Cualáin: “25 bliain amach romhainn”

 • Seosamh Ó Cuaig; “Athruithe atá tarlaithe sa 25 bliain atá caite”.

 • Trácht ar iarracht go mbeadh bóthar nua ag teacht ó dheas as Gaillimh.

 • Pictiúr foireann peile phobalscoil Mhic Dara 1993.

 • “Ba bhreá a bheith óg sna 1960 óidí” – alt leis an Athair Pádraig Standún

___________________________________________________

Some items in this edition. There are many more

 • Seán Ó Cualáin writes about “the 25 years ahead of us.”

 • Seosamh Ó Cuaig writes about the “25 years gone by.”

 • Discussion in editorial about effort to build a new road from Galway.

 • Photo of the Community School Football team,1993.

 • “It was great to be young in the 1960ies – article by Fr. Pádraig Standún.

Léigh Anois

2016

Gan foillseacháin.  Brú oibre ar an bhaill an Choiste ar bhealaí eile. 

No publication. Committee members taken up by heavy work commitments

2017

Gan foillseacháin.  Brú oibre ar an bhaill an Choiste ar bhealaí eile. 

No publication. Committee members taken up by heavy work commitments

2018

Seo sampla den ábhar. Tá neart eile sa leabhar.

 

 • Páirc na Mara agus Aonad Digiteach – Micheal Ó hEanaigh, Príomh Fheidhmeannach ar Údarás na Gaeltachta.  Leathanach 8.

 • Oscailt Oifigiúil an Ionaid Imirce.  Leathanach 14 agus 8 leathanach eile.

 • Figiúrí Daonaireamh sa bpobal.  Leathanaigh;   ó leathanach 24 go dtí leathanach 35.

 • 1998 – trí chloch-mhíle scór blianta ó shin – Máirtin Ó Catháin.  Leathanach 45.

 • An Dara Tréimhse ag Marty Walsh mar Mhéara ar Bhoston.  Sna pictiúir dháite.

___________________________________________________

Some of the items in this edition. There are many more.

 • Páirc na Mara (Marine Industries Park) and Digital Hubs highlighted by Gaeltacht Authority CEO, Mike Heanue. Page 8.

 • Official opening of Emigrants Centre; Page 14 followed by 8 more colour pages.

 • Census figures relating to locality. Pages 24-35

 • Three milestones from 20 years ago which was 1998.  Page 45

 • A second term for Marty Walsh as Boston Mayor.  Pictures in colour page.

Léigh Anois

2019

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Plean 5 Bhliana do Iorras Aithneach seolta ag Údarás na Gaeltachta

 • Níl ach 150 dalta sna bunscoileanna anois; bhí 330 iontú i 1990

 • Cuntas ar theacht isteach airgid sa bpobal ar leathanach 9.

 • Alt faoin droch shaol sa  bpobal – agus scéimeanna Tuke – sna 1880óidí

 • Pictiúr Karl Partridge ar leathanach 45.

___________________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 • 5-year  Development Plan for the area launched by Údarás na Gaeltachta – the Gaeltacht Authority

 • Only 150 pupils now in local primary schools as compared to 330 in 1990.

 • Details on income in the area - page 9

 • Article about poverty in the area in the 1880ies and the Tuke Emigration Scheme.

 • Photos from Karl Partridge who lived here in the 1970ies - page 45

Léigh Anois

2020

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Laghdú ollmhór sna scoileanna – leathanach 9.

 • Jimmy King ar cur síos ar a shaol i Meiriceá – leathanach 33.

 • Ti Mhic Dhonnchadha – an ceathrú glúin i bhfeighil siopa Chill Chiaráin – leathanach 30.

 • Iarracht láidir forbartha ar bun sa gceantar. Máirtin Ó Catháin – leathanach 14.

 • An vótáil go háitiúil in olltoghchán 2020 – leathanach 11.

___________________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 • Hugh decline in school numbers compared to 30 years ago.- page 9

 • Jimmy King an emigrant from Carna, write about his life in America.- 

 • The fourth generation of the Mc Donagh family in business in Cill Chiaráin – page 2030.

 • Big community development effort by Údarás na Gaeltachta in Carna, and Cill Chiaráin – page 14.

 • The voting locally in the 2020 general election – page 11.
   

Léigh Anois

2021

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 

 • Ó Chonamara go dtí an White House – leathanach daite.

 • Ag teacht ar ais ar an dúchas – buntáisti agus mí-bhuntáistí – leathanach 45.

 • I gcuimhne ar lucht fosaíocht na gcaorach i bhfad siar i Meiriceá – Máirtín Ó Catháin – Leathanach 82

 • Stair Chill Chiaráin sna clocha, sna carraigeacha agus sna cnocáin – Colm Ó Neasa - 73

 • Ceoltóirí, ealaíontóirí agus scríbhneoirí óga – leathanach 65.

________________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • From Connemara to the White House – in the coloured pages.

 • Coming back to the homeland; advantages and disadvantages. – page 45.

 • In memory of the emigrants from Connemara who went to tend to sheep in the states of Idaho and Oregan. – page 82

 • The history of Cill Chiaráin (Kilkerrin) in its hills and hillocks, rocks and stone walls. – page 73

 • The young musicians, artists and writers of this community. – page 65.

Léigh Anois

2022

Cuid de na h’ábhair.  Tá go leor eile sa leabhar.

 • Ceathrar ban sa gceantar a shrioch 100 bliain d’aois i 2022.  An dara sraith pictiúir dhaite.

 • Máire Ní Chlochartraigh – ceannródaí i bpeil na mban.  Leathanach 4.

 • Scoil Phobail Mhic Dara – 50 bliain ar an bhfod – Dara Ó Maoilchiaráin, an Príomh Oide – leathanach 103

 • Ar an mBeet/ar an gcampaign – Marion Ní Shúilleabháin.  Leathanach 56

 • Rita Geraghty Uí Ghaora 1940-2022.  Scríofa ag Máirín Uí Dhúbhda.  Leathanach 24

__________________________________________________________

Some items in this edition. There are many more.

 

 • 4 women who reached 100 this year.  In the second section of coloured pages.

 • Maire Ní Chlochartaigh – leader in womens gaelic football.  Page 4

 • St. MacDara’s Communnity School 50 years since its Foundation.  Dara Ó Maoilchiaráin.  Page 103

 • The Sugar Beet compaigns in England – Marion Ní Shúilleabháin.  Page 56

 • Rita Geraghty-Geary 1940-2022 written by her sister, Maureen Dowd – page 24

Léigh Anois

Start Now
bottom of page