top of page

AN T-IMIRCEOIR ÉIREANNACH BA SINE. 

Bhásaigh bean as Conamara, a raibh sé tugtha síos d’í go mba í an t-imirceoir ba shine as Éirinn í, i Londain an tseachtain seo.

Bh’shin í Bridie McMorrow – no Bridie Mannion as Iorras Fhlanáin i mBaile Conaola ó dhúchas - a bhí 109 bliain d’aois.

Ón bhfiosrúchán atá déanta ag a clann ceapann siad go raibh Bridie ar an Éireannach ó dhúchas ba shine ar fud na cruinne.

Bhí cónaí uirthi i Londain ó bhí sí sna déaga de bhlianta.

Ba mhinic léi cuairt a thabhairt ar a ceantar dúchais sna blianta a caitheadh agus deirtear gur fhan cainúint agus bealaí cainte mhuintir Chonamara léi go lá a báis, bh’shin é arú inné.

D’fhan a hintinn láidir agus grínn freisin agus bhí cuimhne aice ar an lá ar thuirling Alcock agus Brown leath bealaigh idir Baile Conaola agus an Clochán i 1919.

Maireann mac agus iníon léi agus a gclann siúd …agus clann a gclainne siúd aríst.
Tá cuid mhaith daoine muinteartha ag Bridie McMorrow in Iorras Fhlannáin agus i mBaile Conaola i gcónaí.

Ðéanann Coiste agus foireann oibre Ionad Cuimhneacháin na nImirceach cómhbhrón lena daoine muinteartha. Go raibh suaimhneas agus síochán maice ar feadh na síorraíochta.

Is breá linn a chloisteáil in Ionad na nImirceach agus Diaspóra na Gaeltachta gur cuireadh tús oifigiúil in aimsir na Nollag i mBoston le méadú agus forbairt ar Pháirc Chuimhneachain Mhike Joyce – The Michael Joyce Memorial Park. Pháirc Spraoi do ghasúir í seo ar dearnadh forbairt uirthi in ómós do Mhike Joyce as Béal an Daingin i dtosach i 2011.

Bhí bainisteoirí ón Rialtas Stáit i Massachusetts ag an ócáid ag ar fógraíodh $1.4m. le gairid ar mhaithe le feistiú áiseanna agus deiseanna eile do ghasúir san Michael Joyce Memorial Park gar do Castle Island.

Bhí ómós i bhfad agus i ngearr do Mhike Joyce a chaith go leor blianta ag obair san Rannóg Imirce sa Rialtas Stáit i Massachusetts san lárionad Párlaiminte ar Beacon Hill i mBoston.

Tá sé tugtha síos dó go raibh lámh mhór aige san scéim speisialta pásanna oibre i Meiriceá ar ar dtugadh na “Donnelly Visas” sna 1980óidí. Chuidigh na pásanna seo go mór le muintir na hÉireann san am sin. Go deimhin, leabhar mac dearthára le Brian Donnelly, an Feisire Cómhdhála a chuir an reachtaíocht thrí Thíthe na Cómhdhála i Washington ag ócáid in Ionad na nImirceach agus Diaspóra na Gaeltachta anseo i gCarna tamall ó shin – sin é an leachtóir staire agus an colúnaí faoi pholaitíocht Mheiriceá, Larry Donnelly. Rinne Larry cur síos ar an mbaint a bhí ag Mike Joyce leis an iarracht mhór sin.

Bhásaigh Mike Joyce ós cionn deich mbliana fichead ó shin.

Bhí a iníon, Mary Joyce-Morris imeasc na gcainteoirí ag an ócáid i gCastle Island nuair a fógraíodh an fhorbairt nua ar an nGarraí. Cara mór linn í Mary agus a fear, Jimmy Morris

Áirítear go mbeidh an Michael Joyce Memorial Park ar an ngarraí spraoí is mo, agus is feistíthe, as na 78 Garraí Spraí do ghasúir atá faoi chúram na Párlaiminte Stáit i Massachusetts.

FORBAIRT AR PHÁIRC CHUIMHNEACHÁIN MHIKE JOYCE I mBOSTON

MARTY AR AN MBEALACH ANSEO I 2023.

Tá sé i gceist ag Marty Walsh, Rúnaí Saothair Rialtas Mheiriceá, cuairt a thabhairt ar Chonamara luath go maith i mbliana.

Dúirt Marty Walsh i dteachtaireacht anall go bhfuil an réiteach d’imeachtaí na bliana seo dá ndéanamh ina oifig i Washington faoi láthair agus go bhfuil an chuairt go Conamara san áirimh go láidir.

B’éigean an ócáid a bhí socruithe in Ionad Cuimhneacháin na nImirceach agus Diaspóra na Gaeltachta i gCarna sa bhFómhar seo caite a chur ar ceal mar go raibh cruóganna móra le láimhsiú ag Marty Walsh i Meiriceá san am sin.

Bhí air féachaint le stailc thraeneach a sheachaint sna Stáit Aontaíthe, rud a d’éirigh leis a dhéanamh.

Táthar ag súil go mbeifear ag tosaí an dara céim forbartha ar thionscnaimh Ionad Cuimhneacháin na nImirceach agus Diaspóra na Gaeltachta ach a mbeidh Rúnaí Saothair Mheiriceá ar ais sna a míonna amach romhain.

Diaspóra na Gaeltachta

The new Dispóra na Gaeltachta website https://diasporanagaeltachta.ie
Was officially launched by Udaras na Gaeltachta, Chief Executive Mícheal Ó hÉanaigh on
Lá Fhéile Mhic Dara the 16th July 2022. The website was developed by Údaras na Gaeltachta in partnership with the Emigrant Commemorative Centre, in acknowledgement of the importance of the Gaeltacht Diaspora around the world. It gives us the opportunity foster stronger links with our Diaspora at home and all over the world. 

Networking

We were delighted to welcome members of the Archival Services in Ireland, England, Scotland & South America to the Ionad Cuimhneachain na nImirceach.
The visit was organised by Marie Mannion, Galway County Council Heritage Officer. It was the first time the organisation had their annual get-together in Ireland & it was hosted by the Irish Community Archivists Network. Eileen Davis, Diaspora Officer at the Emigrants Commemorative Centre gave the group a brief synopsis of how the center was developed and future plans for an exhibition centre and the Emigrants remembrance Garden which will overlook the beautiful, rugged Connemara coastline. The group enjoyed lunch at the centre's Café Na Mara, while taking in the beautiful panoramic views of Chuan Chárna and the surrounding area.  

Café na Mara

Is up and running, we would be delighted to welcome you to Café na Mara, take in the beautiful scenery of Cuan Charna, Muighinis, Mason Island, and the wonderful surrounding area while enjoying a freshly brewed cup of Tea/Coffee and not forgetting some delicious sweet treats. 

The Connemara Patch

A dedication ceremony took place at the Emigrants Commemorative Centre, Carna and simultaneously in St Paul, Minnesota on Saturday evening the 20th August 2022, to commemorate the descendants of the Connemara Patch, the area in St. Paul in Minnesota which was home to many emigrants who left Connemara at the end of the 19th Century.

The idea came to fruition when some descendants of the Connemara Patch attended a conference in the Emigrant Centre in Carna in 2019. Údarás na Gaeltachta supported the event which highlighted the importance of the Gaeltacht Diaspora and the ties between those who stayed in Ireland and those who left. Former Chief Executive Mícheal Ó hÉanaigh unveiled a specially commissioned plaque in honor of the occasion. The event was broadcast live on the Diaspora na Gaeltachta facebook page.

Visit News

An Nuacht is Déanaí

Ionad_Cuimhneacháin_na_nImirceach.jpeg

The Emigrants Commemorative Center Carna -

Connemara Ireland

Fáilte - Carna, Connemara

Failte chuig an Ionad a thugann léargas ar an imirce as an nGaeltacht agus ar scéal an Diaspora

bottom of page